Nyheter

24 april

är det möte i stadsdelsnämnden i Bromma. Det är ett öppet möte som ger tillfäller att närvara och ta upp frågor. Du kan göra din röst hörd. Mer info här.

 

22 april

SMV besöker socaildmeokraternas i Västerled partimöte för att framföra synpukter om exploateringen av Stora Mossens Backe.

18 mars

Se protokollet från Bromma stadsdelsnämnd möte 18 mars här

 

10 mars 2007

Vid det senaste stadsdelsnämndmötet den 14 februari framförde vi i SMV en inbjudan till samtliga politiker att tillsammans med oss ”uppleva” trafik- och boendesituationen på platsen. Vid telefonsamtal med flera av nämndens ledamöter har vi enats om en träff i Stora Mossens Backe på måndagen den 10 mars kl.08.30.

9 mars 2008

På söndag den 9 mars samlas vi för att städa ur parken vid Stora Mossens backe. Vi träffas kl. 9.30!
Vi hoppas vi får se så många som möjligt av er där!